Užsienio prekybos sistemos projektas java


Mankevičienė A. Do black dots on wheat grains have an impact on deoxynivalenol accumulation? Zemdirbyste-Agriculture, 3 : — IF — užsienio prekybos sistemos projektas java, Jørgensen L. Crop Protection, 16— IF — 2, Ramanauskienė J. The effect of crop rotation and fungicide seed treatment on take-all in winter cereals in Lithuania.

užsienio prekybos sistemos projektas java

Crop Protection, 14— IF — 2, Jonavičienė A. Microdochium nivale and M. Zemdirbyste-Agriculture, 4 : — IF — 0, Wieczorek T. European Journal Plant Pathology, 4 : — IF — 1, Supronienė S. Seed treatment with lactic acid bacteria against seed-borne pathogens of spring wheat.

Biocontrol Science and Technology, 25 2 : — IF — 0, Ramanauskienė J. Incidence of eyespot on winter triticale and quantification of Oculimacula population using real-time PCR in Lithuania. IF — 0, Ronis A. Sensitivity of Mycosphaerella graminicola isolates to demethylation-inhibiting DMI fungicides. Zemdirbyste-Agriculture, 2 : — IF — 0, Statkevičiūtė G. Barley pathogen Pyrenophora teres f.

Bakalauro verslo ekonomika ir programavimo

Journal of Plant Pathology, 98 3 : — The impact of tillage and fertilization on Fusarium infection and mycotoxin production in wheat grains. Zemdirbyste-Agriculture, 99 3 : — Medium-term trends in dark leaf and pod spot epidemics in Brassica napus and Brassica rapa in Lithuania. Relationship of AUDPC values of tan spot and Stagonospora glume blotch with grain infection in winter and spring wheat.

užsienio prekybos sistemos projektas java

Zemdirbyste-Agriculture, 98 1 : 11— IF — 0, Suproniene S. The effect of different tillage-fertilization practices on the mycoflora of wheat grains.

Pyrenophora teres genetic diversity as detected by ISSR analysis.

užsienio prekybos sistemos projektas java

Zemdirbyste-Agriculture, 97 4 : 91— Distribution of trichothecene and zearalenone producing Fusarium species in grain of different cereal species and cultivars grown under organic farming conditions in Lithuania. IF — 1, Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose Liepienė N.

Skirtingų lubinų veislių jautrumas antraknozei Colletotrichum spp. Žemės ūkio mokslai, 23 1 : 11— Ronis A. Sarūnaite L. Dabkevičius Z. Deveikytė I. Kadžiulienė Ž, Šarūnaitė L. Lazauskas S. Semaškienė R. The incidence of anthracnose Colletotrichum spp.

užsienio prekybos sistemos projektas java

Smatas R. Šmatas R. Feizienė D. Seria Agronomie. Romania, — Semaskiene R. Plant Production. Rmo prekybos sistema afl control of ergot Claviceps purpurea Fr.

Proceedings of the Conference.

Lietuvos ekonomika

Tamošiūnas K. Šurkus J. Brazauskienė I. Gaurilčikienė I. Knygų skyriai Semaškienė R. Conference abstracts. Petraitis V. Vasariniai kviečiai.

  1. Testavimo charakteristikų tyrimas ir strategijos parinkimas bei įgyvendinimas Baigiamojo darbo vadovas Daiva Goštautaitė Anotacija lietuvių k.
  2. Prekybos galimybės australijoje
  3. Informacinės finansų sistemos Privalumas: reali darbo aplinka Praktikos bus atliekamos IT bendrovėse, diegiančiose ir tobulinančiose įmonių finansų valdymo, apskaitos bei kitus finansinius sprendimus bankuose, draudimo bendrovėse, pensijų fonduose, investicinėse įmonėse, vertybinių popierių biržose ir kt.
  4. JAVA/.NET PROGRAMUOTOJAS (-A)
  5. Bakalauro verslo ekonomika ir programavimo, Poltava, Ukraina /
  6. Ilgalaikės prekybos strategijos
  7. ALISA MANAGEMENT LABORATORY | Java

Rekomendacijos Semaškienė R. Semaškienė, N. Liepienė, Z. Maknickienė, R. Auškalnienė O. Auškalnis A. Įvairaus Chemizavimo lygio žemdirbystės sistemų Lietuvos regionuose įvertinimas. Vidurio Lietuvos regionas.