Prekybos strategijų tyrimai, Naršymo meniu


More details Marketingo strategijos plėtojant prekybą baldais Baigiamajame magistro darbe nagrinėjamos Lietuvos prekybos baldais verslo problemos ir aktualijos, pagrindžiamas marketingo strategijos plėtojimo būtinumas.

How to Grow a Small Forex Account

Magistro darbe nagrinėjamos šiuolaikinės marketingo teorijos ir koncepcijos, lyginami marketingo strategijų prekybos strategijų tyrimai modeliai ir metodikos, analizuojami jų ypatumai ir etapų eiliškumas.

Išanalizavus ir susisteminus literatūrą, pateiktas teorinis marketingo strategijos rengimo modelis, taikytinas prekyboje baldais.

prekybos strategijų tyrimai

Nagrinėjamos Lietuvos baldų sektoriaus plėtojimo bendrosios tendencijos šalies ir pasaulio kontekste, nustatomas baldų vartotojų elgsenos modelis perkant baldus, atliekama ir įvertinama baldų gamybos įmonių marketingo specialistų praktinė patirtis rengiant marketingo strategiją, sudaroma SSGG matrica.

Remiantis mokslinės literatūros analize ir atliktais tyrimų rezultatais, projektuojamas perspektyvus prekybos baldais marketingo strategijos rengimo modelis.

prekybos strategijų tyrimai

Darbo pabaigoje pateikiamos baigiamojo magistro darbo išvados ir pasiūlymai. Darbą sudaro 7 dalys: įvadas, probleminė dalis, teorinė dalis, empirinių tyrimų dalis, projektinė dalis, išvados ir siūlymai, literatūros sąrašas. Darbo apimtis — p.

prekybos strategijų tyrimai

Atskirai pridedami darbo priedai.