Prekybos prekėmis rodikliai, Užsienio prekyba - Oficialiosios statistikos portalas


Pagrindiniai statistiniai duomenys ES išorės prekyba ES tarptautinės prekybos prekėmis rodikliai prekėmis su likusio pasaulio sektoriumi vertė ES išorės eksporto ir importo suma m. EUR arba 3 mln. EUR žr. ES eksporto vertė buvo rekordinė, o importo vertė sumažėjo prekybos prekėmis rodikliai nei prekybos opcionais laikas indijoje. EUR, palyginti su m. Todėl pirmą kartą nuo to laiko, kai pradėtos rengti šių duomenų eilutės ES ES išorės eksporto duomenų turima nuo m.

EUR, t. ES importo žr. Kitų trijų didžiausių eksportuotojų santykinės dalys nuo m. Šios šalys buvo vienintelės kitos ES valstybės narės, kurių ES eksporto dalis buvo dviženklė. Be Vokietijos, m. Palyginti didelę Nyderlandų dalį galima bent iš dalies paaiškinti tuo, kad labai daug prekių į ES įvežama per Roterdamą — pagrindinį ES jūrų uostą. Didžiausias ES išorės prekybos perteklius prekyba prekėmisbūtent ,0 mlrd.

EUR, buvo Vokietijoje, kiek mažesnis — Airijoje 22,5 mlrd. EUR ir Italijoje 20,0 mlrd. ES vidaus rinkos svarbą įrodo tai, kad visų ES valstybių narių, išskyrus Graikiją ir Jungtinę Karalystę, ES vidaus prekybos prekėmis rodikliai viršijo išorės prekybos rodiklius žr.

Atskirų valstybių narių ES vidaus ir išorės prekybos prekėmis srautai, palyginti su bendrąja prekyba, buvo labai įvairūs, iš dalies dėl istorinių ryšių ir geografinės padėties.

prekybos prekėmis rodikliai

Didžiausia ES vidaus prekybai tenkanti dalis beveik 80 proc. ES vidaus prekyba taip pat vertinama pagal išvežamas prekes ES — m. Tai pirmas kartas nuo m. Vertinant įvežamas ir išvežamas prekes kartu, m.

Kompanijų fundamentalūs rodikliai - Finviz - JAV akcijos

ES vidaus prekyba labiausiai didėjo Rumunijoje 6,1 proc. Pagrindiniai prekybos partneriai — m.

prekybos prekėmis rodikliai

ES prekių eksporto tendencijos pagal pagrindinius prekybos partnerius buvo įvairios. Sparčiausiai augo eksportas į Šveicariją 27,0 proc. Stipriausiai smuko eksportas į Indiją 6,9 proc. Nepaisant sumažėjimo, m. Jungtinės Valstijos tebebuvo svarbiausia ir kitas labai lenkianti ES eksportuojamų prekių paskirties šalis žr.

Земля находится сейчас в опасности не большей, чем она была все это время.

Pagrindinės ES į Jungtines Valstijas eksportuojamos prekės, vertinant pagal vertę, m. Šiai grupei priskiriami produktai taip pat buvo daugiausia eksportuojami į Kiniją, kuri m.

prekybos prekėmis rodikliai

Kalbant apie importą, — m. ES importavo mažiau prekių iš visų pagrindinių prekybos partnerių, išskyrus Turkiją 4,4 proc. Stipriausiai smuko importas iš Japonijos 12,7 proc.

Kinija išliko svarbiausia į ES rinką importuojamų prekių tiekėja jos kilmės prekės sudarė šeštadalį visų importuojamų prekių žr. Iš Kinijos importuota mažiau visų pagrindinių kategorijų produktų, išskyrus cheminius produktus 1,1 proc. Pagrindinės gaminių grupės Dviejų kategorijų, kurių prekių m.

ES 27 išorės prekybos srautai.

Labiausiai m. EURžr. Maisto produktai, gėrimai ir tabakas buvo vienintelė kategorija, kurios prekių m. Skaičiuojant pagal importo vertę, šių produktų į ES importuota daugiausiai.

Mineralinio kuro ir tepalų produktų importo prekybos prekėmis rodikliai lėmė 8,3 proc. Beveik trečdalis 32,2 proc. Po jos sąraše buvo Norvegija 9,9 proc. ES m. EUR lėmė teigiamas prekybos mašinomis ir transporto įranga balansas ,0 mlrd.

Archive:Tarptautinė prekyba prekėmis

EUR ir teigiamas prekybos cheminiais produktais balansas ,5 mlrd. Jį atsvėrė mineralinio kuro ir tepalų produktų prekybos deficitaskuris buvo ,8 mlrd. Duomenų šaltiniai ir galimybė juos gauti Tarptautinės prekybos prekėmis statistika apibūdina ES valstybių narių tarpusavio prekybos prekėmis ES vidaus prekybos prekėmis rodikliai vertę ir kiekį, ir ES valstybių narių prekybos prekėmis su kitomis šalimis ES išorės prekyba vertę ir kiekį.

Ši statistika — oficialus informacijos apie ES, jos valstybių narių ir euro zonos importą, eksportą ir prekybos balansą šaltinis.

Užsienio prekyba - Oficialiosios statistikos portalas

Skelbiama kiekvienos duomenis pateikusios šalies statistika kiekvienos šalies partnerės atžvilgiu, remiantis keliais produktų klasifikatoriais. Rengiant ES išorės prekybos statistiką ES laikoma vienu prekybos vienetu. Kitaip tariant, eksporto duomenys siejami tik su visos ES eksportu į likusio pasaulio sektoriaus šalis, o ES išorės importo duomenys siejami su importu iš likusio pasaulio sektoriaus šalių ne ES valstybių narių į ES Teikiant atskirų ES valstybių narių duomenis paprastai tarptautinės prekybos srautai nurodomi pasaulinės prekybos srautų atžvilgiu įskaitant prekybos prekėmis rodikliai ES vidaus, tiek ES išorės prekybos partnerius.

prekybos prekėmis rodikliai

Importuojamos prekės — į ES statistinę teritoriją iš ES valstybėmis narėmis nesančių šalių įvežamos prekės, dėl kurių iš prekybos prekėmis rodikliai arba po sandėliavimo muitinės sandėlyje atliekama išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūra paprastai kalbama apie vartoti skirtas prekeslaikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra arba muitinės prižiūrimo perdirbimo muitinės procedūra apdoroti ar perdirbti skirtos prekės.

Eksportuojamos prekės — prekės, kurios išvežamos iš ES statistinės teritorijos į ES valstybėmis narėmis nesančias šalis atlikus jų eksporto muitinės procedūrą galutinis eksportaslaikinojo išvežimo perdirbti muitinės procedūrą arba reeksporto po laikinojo įvežimo perdirbti arba muitinės prižiūrimo perdirbimo muitinės procedūrą.

Todėl į prekybos su ES valstybėmis narėmis nesančiomis šalimis statistiką neįtraukiamos tranzitu vežamos prekės arba prekės, kurių atžvilgiu atliktos sandėliavimo muitinės sandėlyje arba laikinojo įvežimo mugėms, parodoms, tyrimams ir pan.

Į ES valstybių narių tarpusavio prekybos ES vidaus prekyba statistiką įtraukiami kiekvienos valstybės narės registruojamų įvežamų ir išvežamų prekių duomenys. Įvežamų ir išvežamų prekių apibrėžtys: įvežamos prekės — ES laisvoje apyvartoje esančios prekės, įvežamos į atitinkamos valstybės narės statistinę teritoriją; išvežamos prekės — ES laisvoje apyvartoje esančios prekės, išvežamos iš atitinkamos valstybės narės statistinės teritorijos, kad būtų įvežtos į kitą valstybę narę.

Muitinės registrai — įprastas prekybos prekėmis rodikliai prekėmis statistinių duomenų šaltinis. Intrastato sistemoje statistiniai duomenys renkami tiesiogiai iš prekybos subjektų, privalančių kas mėnesį teikti nacionalinėms statistikos tarnyboms mėnesines deklaracijas.

ES išorės ir vidaus prekybos prekėmis rodikliai statistinės vertės nustatomos pagal eksportuojamų ir išvežamų prekių FOB kainos principą ir pagal importuojamų ir įvežamų prekių CIF kainos principą. Pateikiamos vertės aprėpia tik šias papildomas sąnaudas vežimo ir draudimokurios siejamos su vežimu valstybės narės, iš kurios prekės eksportuojamos ar išsiunčiamos, teritorijoje eksportuojamos ir išvežamos prekėsir su vežimo iki valstybės narės, į kurią prekės importuojamos ar įvežamos, teritorijos importuojamos ir įvežamos prekės.

prekybos prekėmis rodikliai

Aplinkybės Tarptautinės prekybos prekėmis statistika aktyviai naudojama priimant sprendimus tarptautiniu, ES ir nacionaliniu lygmenimis. Įmonės gali naudoti tarptautinės prekybos duomenis rinkos tyrimams vykdyti ir prekybos strategijai rengti.

ES institucijoms tarptautinės prekybos statistika taip pat padeda pasirengti daugiašalėms ir dvišalėms prekybos deryboms, formuoti ir įgyvendinti antidempingo politiką, makroekonominę ir pinigų politiką, vertinti bendrosios rinkos pažangą ar Europos šalių ekonomikos integraciją.

Prekybos raida gali būti ekonomikos augimo veiksnys. ES taikoma bendra prekybos politika, juodas variantas dvejetainis variantas kurią Prekybos prekėmis rodikliai Komisija derasi dėl prekybos susitarimų ir atstovauja ES interesams visų 28 valstybių narių vardu.

Europos Komisija konsultuojasi su valstybėmis narėmis patariamuosiuose komitetuose, kuriuose aptariami įvairūs prekybos politikos klausimai, turintys įtakos ES, įskaitant daugiašales, dvišales ir vienašales priemones. Prekybos politika priklauso išimtinei ES kompetencijai, todėl tik ES, o ne atskiros valstybės narės gali rengti teisės aktus dėl prekybos klausimų ir sudaryti tarptautinius prekybos susitarimus.

Šiai kompetencijai priklauso ne tik prekyba prekėmis, bet ir prekyba paslaugomis anglų k. Pasauliniu mastu daugiašaliai prekybos klausimai sprendžiami remiant Pasaulio prekybos organizacijai PPO anglų k.

Jai priklauso prekybos prekėmis rodikliai m. PPO nustato pasaulines prekybos taisykles, sudaro sąlygas prekybos deryboms ir padeda spręsti narių ginčus.

Europos Komisija veda derybas su savo PPO partnerėmis. Ji dalyvavo pastarajame PPO daugiašalių prekybos derybų raunde dar vadinamame Dohos prekybos prekėmis rodikliai darbotvarke. Vis dėlto šių derybų nepavyko baigti nei m.

Taip pat žr.