Apibrėžti sąžiningos prekybos sistemą


Įvadas Šiame komunikate nagrinėjama dabartinė sąžiningos prekybos angl. Fair Trade ir kitų su prekyba susijusių nevalstybinių t. Komisija jau ilgą laiką žino, kad vartotojai gali remti tvaraus vystymosi tikslus, spręsdami, kokias prekes pirkti.

Komunikate atsižvelgiama į didėjančius visų apibrėžti sąžiningos prekybos sistemą politinius interesus bei į vis didesnį ES vartotojų aktyvumą. Europos Parlamentas priėmė pranešimą dėl sąžiningos prekybos ir plėtros[1]. Pranešime pabrėžiama, kaip svarbu didinti vartotojų informuotumą ir mažinti piktnaudžiavimo pavojų, kai į sąžiningos prekybos rinką patenka bendrovės, kurios neatitinka sertifikavimo kriterijų.

Be to, jame pripažįstama, kad sąžininga prekyba iš esmės yra savanoriškas, privataus sektoriaus reiškinys ir kad per griežtas jos reglamentavimas galėtų būti žalingas, o ne naudingas. Pagrindinės apibrėžti sąžiningos prekybos sistemą buvo tokios: būtina oficialiai vertinti vartotojų apsaugos programų kokybę ir parengti pagrindines apibrėžtis. Europos Vadovų Taryba priėmė atnaujintą tvaraus vystymosi strategiją ir paragino valstybes nares propaguoti tvarius produktus ir sąžiningą prekybą[2].

Call life a good gift; call the world fair. Bokštas buvo pastatytas metų pasaulinei parodai, per kurią jį aplankė 2,3 milijonai žmonių.

ES vartotojai kiekvienais metais įsigyja sąžiningos prekybos produktų už maždaug 1,5 mlrd. EUR, t.

 1. Они могли рассказать ему все подробности истории города вплоть до начала ее регистрации - до барьера, за которым, навеки скрытые, лежали Века Рассвета.
 2. Вместе с тем на лицах отражалось и беспокойство, а кое у кого можно было заметить и безошибочные признаки страха.
 3. Ведь никто никогда не видел Хрустальную Гору снаружи.
 4. Opcionų prekyba galite užsidirbti pinigų

Šiame komunikate pateikiama naujausia informacija apie raidą nuo m. Komisijos komunikato dėl sąžiningos prekybos[4] ir preliminari nuomonė apie valstybės institucijų ir suinteresuotųjų šalių vaidmenį taikant sąžiningos prekybos ir kitas privačias tvarumo užtikrinimo programas.

Jame sprendžiami keliose ES politikos srityse aktualūs klausimai, pvz. Prireikus po šio komunikato bus galima imtis daugiau tikslinių iniciatyvų vienoje ar keliose politikos srityse.

 • Sazininga prekyba - fair trade
 • Вежливо обратился Элвин к Президенту.
 • Для Олвина мысли Вэйнамонда оказались столь же лишены смысла, как тысяча голосов, надрывающихся одновременно в какой-то огромной резонирующей камере.

Šiame komunikate nenagrinėjamos valstybės institucijų sukurtos tvarumo ir ženklinimo programos pvz. Sąžiningos prekybos raida nuo apibrėžti sąžiningos prekybos sistemą. Didžiausių pokyčių nuo m. Atsiliepiant į m.

 • Vertimas 'world's fair' – Žodynas lietuvių-Anglų | Glosbe
 • EUR-Lex - IR - EN - EUR-Lex
 • Эти мечты, одурманившие сознание, были бесполезны; усилием воли он вернул себя к действительности и к текущим проблемам.
 • Сейчас вы увидите то, что происходило более миллиарда лет .

Iki m. Sąžininga prekyba buvo pirmoji iniciatyva, kuria siekta informuoti apie atsakingumo ir solidarumo problemas, turėjusias įtakos kitiems ūkinės veiklos vykdytojams, ir kuri padėjo atsirasti kitoms tvarumo programoms.

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X nauja redakcija.

Su prekyba susijusiose privačiose tvarumo iniciatyvose naudojami įvairūs socialinio ir ekologinio audito standartai[10], jų buvo sukurta daugiau ir jie taikomi didesnei daliai produktų.

Turbūt geriausiai žinomas socialinis standartas yra SA, m.

apibrėžti sąžiningos prekybos sistemą mechaninės akcijų prekybos sistemos

Dar kelios plačiau taikomos užtikrinimo programos, pagal kurias taikomi socialiniai ir ekologiniai kriterijai, yra Utz Certified ir Rainforest Alliance RA. Skirtingose Europos dalyse vykdomos įvairios bendrovių tvarios prekybos daugiašalės iniciatyvos: nuo nacionalinių susitarimų sujungti socialinio audito rezultatus iki tarpvalstybinių vyriausybės iš dalies remiamų iniciatyvų, tokių kaip etiškos prekybos iniciatyva EPI [12].

Ūkinės veiklos vykdytojų veiksmai, kuriais siekiama standartų atitikties ir tikrinimo, nėra sertifikavimo ar į vartotojus orientuoto ženklinimo veikla: standartų atitiktis ir jos tikrinimas gali būti laikomi įmonės socialinės atsakomybės pastangomis[13], kurios ne visada atsispindi produkte. Įmonių socialinės atsakomybės veiklą gali sustiprinti bendrovės įsipareigojimas laikytis tam tikrų pripažintų kriterijų arba siekti tam tikrų tikslų, pvz.

EUR-Lex Access to European Union law

Privati ženklinimo rinka gali būti suskirstyta į keturias dalis: 1. Sąžiningos prekybos siaurąja termino prasme ; 2.

Хилвар с готовностью принялся отвечать, хотя Олвин и подозревал, что заставил друга прервать долгое и нежное прощание.

Ethical Tea Partnership ; 4. Vienas gamintojas savo produktus gali parduoti visose keturiose rinkos dalyse.

EUR-Lex - DC - LT

Todėl vartotojui gali kilti sunkumų vertinant įvairių tvarumo programų reikšmę. Būtent tokiomis sudėtingomis ir kintančiomis aplinkybėmis reikėtų nagrinėti politinius ir institucinius pokyčius.

apibrėžti sąžiningos prekybos sistemą ar galiu prekiauti bitkoinais kaip akcijomis

Taikomi tvarumo kriterijai Su prekyba susijusiose privačiose tvarumo programose naudojami tam tikri kriterijai, skirti įvertinti ir arba užtikrinti produktų tvarumą. Šie kriterijai dažnai grindžiami vienu ar keliais iš trijų tvaraus vystymosi elementų: ekonominiu, aplinkos ir socialiniu vystymusi; kartais jie yra susiję su tarptautiniais standartais ir susitarimais. Kai kuriose programose didžiausias dėmesys skiriamas konkrečiai problemai ir tikslui pvz.

Šiame apibrėžti sąžiningos prekybos sistemą aprašyta pirmoji dalis — jau nurodyta sąžininga prekyba[15]. Ji sulaukė gana didelio vartotojų pripažinimo tose rinkose, kuriose ji paplitusi.

apibrėžti sąžiningos prekybos sistemą simfonijų prekybos sistema

Jei vartotojai žino šį ženklą, vadinasi jie gerai žino problemas, kurias sąžininga prekyba siekiama spręsti. Sąžiningos prekybos kriterijai ir standartai yra vieni išsamiausių ir aukščiausių, jie apima tas problemas ir sąlygas, kurios turi įtakos besivystančių šalių gamintojams, pvz.

apibrėžti sąžiningos prekybos sistemą dvejetainės parinktys premijos

Sąžiningos prekybos kriterijai Sąžiningos prekybos judėjimo apibrėžti ir m. Europos Parlamento pranešime pakartoti tokie sąžiningos prekybos kriterijai: - sąžininga gamintojo kainaužtikrinanti tinkamą darbo užmokestį, padengiantį tvarios gamybos ir pragyvenimo išlaidas.

Indėlis į tvarų vystymąsi Viena išskirtinių sąžiningos prekybos ir kitų privačių tvarumo užtikrinimo programų ypatybių yra ta, kad tai iš esmės savanoriška ir dinamiška programa, kuri kinta kartu su visuomenės ir vartotojų informuotumu ir paklausa. Kadangi vartotojams vis geriau žinomi tvarumo uždaviniai, su prekyba susijusios privačios tvarumo užtikrinimo programos stengiasi neatsilikti. Tam tikrais atvejais, jos net yra priešakyje ir gerina vartotojų informuotumą, skatindamos juos domėtis apibrėžti sąžiningos prekybos sistemą tvaraus vystymosi uždaviniais ir juos suprasti.

52009DC0215

Tam tikro sektoriaus rinka ir programos gali turėti įtakos bendrai ekonominei veiklai ir valstybės institucijų formuojamai politikai. Komisijos nuomone, jai nederėtų svarbos tvarka išdėstyti ar reglamentuoti su prekyba susijusių privačių tvarumo užtikrinimo programų kriterijų, nei spręsti dėl jų naudos siekiant tvaraus vystymosi tikslų. Reglamentuoti kriterijai ir standartai sumažintų privačių iniciatyvų dinamiškumą ir galėtų sutrukdyti toliau tobulinti sąžiningos prekybos ir kitas privačias programas ir rengti standartus.

Tvaraus vystymosi galima siekti programomis, kuriose pirmenybė teikiama aplinkos, socialiniam ar kaip sutrumpinti akcijų rinką pasirinkimo sandoriais aspektui. Geram rinkos veikimui užtikrinti svarbu, kad vartotojai ir gamintojai galėtų susipažinti su patikima informacija apie programas.

apibrėžti sąžiningos prekybos sistemą forex internetinė platforma

Šiame dokumente galima nurodyti tam tikrus aspektus, į kuriuos reikėtų atsižvelgti nustatant gerąją patirtį, kuria, Komisijos manymu, turėtų remtis ūkinės veiklos vykdytojai. Standartai ir kriterijai turėtų būti objektyvūs ir nediskriminaciniai, siekiant išvengti bet kokio nepageidaujamo neigiamo poveikio besivystančių šalių gamintojams. Komisija džiaugiasi šiuo metu dedamomis pastangomis tiksliau ir aiškiau suformuluoti apibrėžtis, pvz.

Kad vartotojai galėtų priimti sprendimus turėdami reikalingą informaciją, būtini aiškūs ir skaidrūs standartai ir kriterijai. Siekiant išsaugoti pasitikėjimą rinka, vartotojai ir gamintojai turėtų gauti tam tikrą informaciją, pvz. Geriausia būtų, jei nepriklausoma stebėjimo įstaiga užtikrintų, kad produktai yra pagaminti laikantis konkrečių kriterijų, apimančių ekologinius, ekonominius ir socialinius interesus.

apibrėžti sąžiningos prekybos sistemą dvejetainiai variantai kiek jūs uždirbate forumą

Audito pobūdis ir rezultatai turėtų būti tikrinami[17]. Todėl Komisija ragina susijusias suinteresuotąsias šalis tobulinti vertinimo metodologiją, kad vartotojai, priimdami sprendimus, turėtų daugiau informacijos. Aiškumo ir sutarimo trūksta vertinant faktinį privačių tvarumo programų poveikį besivystančių šalių gamintojams ir jų veiklos sąlygoms plačiąja prasme.

Būtų idealu, jei vartotojams būtų pateikta tam tikra informacija apie objektyvų programos poveikio įvertinimą. Atsižvelgdama į jau atliktą darbą, Komisija tikisi, kad informacija bus atnaujinta, ir laukia naujovių, kurios galėtų tapti pagrindu formuojant būsimą politiką[18]. IV priede pateikiami Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto iškelti su vartotojų apsaugos programų vykdymu susiję klausimai: Komisija ragina tęsti šį darbą siekiant, kad visi sutartų dėl pagrindinių procedūros reikalavimų, kurių reikėtų laikytis vykdant programas, ir toliau vengti apibrėžti atitinkamus privačių programų tvarumo standartus.

Su prekyba susijusių privačių tvarumo užtikrinimo programų poveikio didinimo veiksmai: išsaugoti privačių programų nepriklausomumą nuo valdymo institucijų visoje ES; ištirti, ar įmanoma įvairių programų sinergija, ir teikti aiškesnę informaciją vartotojams ir gamintojams; siekti, kad visi vienodai suprastų pagrindinės procedūros apibrėžti sąžiningos prekybos sistemą nustatyti įvairių su prekyba susijusių privačių tvarumo užtikrinimo programų poveikio objektyvius faktus. Su prekyba susijusios privačios tvarumo užtikrinimo programos ir PPO Trade liberalisation can offer opportunities for economic growth and sustainable development.

Vystymasis ir besivystančių šalių, ypač mažiausiai išsivysčiusių šalių, integravimas į pasaulinę ekonomiką yra pagrindiniai PPO ir ES prekybos politikos tikslai. Daugiašalis prekybos liberalizavimas PPO yra pats veiksmingiausias pasaulinės prekybos plėtros ir valdymo būdas, galintis paskatinti ekonomikos augimą ir tvarų vystymąsi.

Tačiau vien prekybos liberalizavimo nepakanka; prekybos politikos poveikį augimui, vystymuisi ir tvarumui iš dalies nulemia įvairių kitų sričių reglamentavimas ir politika.